Polityka Prywatności

§1. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Nazwa oraz adres URL Serwisu:
Nazwa Serwisu: BeautyBar.net.pl.
Adres URL (adres internetowy) Serwisu: BeautyBar.net.pl i/lub *.BeautyBar.net.pl.
2.
Operatorem Serwisu jest:
"Beauty Bar" Beata Chlewińska
05-509 Józefosław
Ogrodowa 16D
Mazowieckie
Polska
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 9511798624
3.
Operatorem Hostingu jest:
4.
Użytkownikiem lub/i Klientem Serwisu jest:
Każda osoba odwiedzająca Serwis pod adresem URL oraz nazwą, wskazanymi w §1, punkt 1.
5.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)
Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez Użytkownika w formularzach.
b)
Poprzez zapisywanie plików „Cookies” w końcowym urządzeniu Użytkownika.
c)
Poprzez gromadzenie logów serwera internetowego (www) przez Operatora Hostingu.
6.
Polityka Prywatności podmiotów związanych z Serwisem:
§2. INFORMACJE W FORMULARZACH
1.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników w formularzach.
2.
Serwis zapisuje również informacje techniczne o parametrach połączenia, oznaczenia czasu, adres IP Użytkownika oraz używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej.
3.
Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
4.
Dane podane w formularzu lub formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów, zarejestrowanych przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.
Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z konkretnej funkcji formularza, na przykład w celu dokonania procesu rejestracji Użytkownika lub kontaktu.
§3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
1.
Serwis korzysta z plików Cookies (tak zwane „ciasteczka„).
2.
Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają adres URL oraz nazwę Serwisu, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer identyfikacyjny (numer ID). Cookies mogą zawierać również inne dane, na przykład takie jak adres IP Użytkownika, data i czas odwiedzin Serwisu.
3.
Podmiotem zamieszczającym pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jest Operator Serwisu.
4.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a)
Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
b)
Po zalogowaniu się Użytkowania do Serwisu, utrzymanie sesji, dzięki której Użytkownik nie musi się ponownie logować na każdej stronie i podstronie Serwisu poprzez ponowne wpisania nazwy Użytkownika oraz hasła Użytkownika ((Login)/(Hasło)).
c)
Określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, a w szczególności w sieciach reklamowych Google Adsense.
5.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies. Session Cookiessesyjne” oraz persistent Cookiesstałe„. Session Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika od czasu zalogowania się do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub po wyłączeniu oprogramowania przeglądarki internetowej. Persistent Cookies to pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, który to czas określony został w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, poprzez wyłączenia obsługi plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików Cookies przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików Cookies przez przeglądarki internetowe. Szczegółowe informacje na temat akceptacji, przechowywania, zarządzania plikami Cookies, zawiera pomoc lub/i dokumentacja techniczna przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
7.
Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez Operatorów współpracujących z Operatorem Serwisu, a w szczególności przez Partnerów i/lub Reklamodawców.
9.
Operator Serwisu zaleca przeczytanie Polityki Ochrony Prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywanych przez podmioty współpracujące z Operatorem Serwisu. Linki (skróty internetowe) do Polityki Ochrony Prywatności tych, że firm zostały podane w §1, punkt 6.
10.
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, a w szczególności przez sieci reklamowe Google Adsense, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika i/lub czasie pozostawiania na danej stronie internetowej.
11.
W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Adsense, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
§4. LOGI SERWERA
1.
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania Serwisem, aby zapewnić jak najstabilniejszą i nieprzerwaną funkcjonalność Serwisu.
2.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL (adresy internetowe). Ponadto zapisowi podlegać mogą:
a)
Czas nadejścia zapytana.
b)
Czas wysłania odpowiedzi.
c)
Nazwę urządzenia końcowego Użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP).
d)
Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji zapytania i/lub odpowiedzi (transakcja HTTP).
e)
Adres URL (adres internetowy) poprzednio odwiedzanej przez Użytkowania strony internetowej, jeśli przejście do Serwisu zostało zrealizowane przez odnośnik (HTTP REFERER LINK).
f)
Informacje o przeglądarce Użytkownika.
g)
Informacje o adresie IP Użytkownika.
3.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony internetowe.
4.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
§5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
3.
Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
§6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
1.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
2.
W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub informacjami o plikach Cookies, która to informacja winna być zawarta w dziale pomocy przeglądarki, z której Użytkownik Serwisu korzysta.
§8. INNE
1.
Informacje o Użytkowaniach odwiedzających Serwis i korzystających z Serwisu przechowywane i przetwarzane są przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzającej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) oraz zastępującą obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Polityka PrywatnościPrzepisy PrawneRODOcookies