Usługi Pielęgniarskie

Usługi pielęgniarskie

Wykaz świadczonych usług z zakresu pielęgniarstwa:

  • Iniekcja (zastrzyk) podskórny.
  • Iniekcja (zastrzyk) dożylny.
  • Iniekcja (zastrzyk) domięśniowy.
  • Zmiana opatrunku.
  • Kroplówki (wlewy dożylne).
  • Pobrania krwi do badań laboratoryjnych.
Usługi Pielęgniarskie